Qui som

ESPECIALISTES EN ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

A Serveis SAD vetllem per la salut de tots els nostres pacients.

pic_4

Serveis Sad és una empresa d’ajuda a domicili dirigida a aquelles persones que, per la seva edat, discapacitat o manca d’autonomia, no poden desenvolupar-se de manera independent en les activitats bàsiques de la vida diària. Oferim la prestació d’un servei individualitzat i personalitzat a través de professionals del sector on es realitza l’atenció personal, domèstica, de suport psicosocial, familiar i de relacions amb l’entorn.

Comptem amb professionals titulats amb àmplia experiència i referències contrastades (auxiliars d’infermeria, infermeres, treballadors familiars, geriatres, assistents sanitaris, fisioterapeutes)

testimonials

Serveis SAD tracta cadascun dels seus clients de manera individualitzada

Després de cercar una persona cuidadora per diferents vies i no trobar-la, vaig contactar amb de Serveis SAD. Al abril del 2016, una cuidadora va començar a cuidar a la mare, durant tot el procès de cura, he de dir que hem rebut el suport i seguiment per part de la persona coordinadora en tot allò que ha estat necessari, demostrant interés i disposició en tot moment. L’atenció donada per part del personal de l’administricació i gestió tambè va ser adient i cordial. L’experiència amb ServeSi SAD, ha estat bona i satisfactòria.

Gemma Amorós

Utilizamos los servicios de Servicios SAD desde Septiembre de 2014 y todo es fácil y transparente con vosotros: la búsqueda de personal, los trámites administrativos, la resolución de incidencias (las pocas veces que las hay) y la comunicación en cualquier momento y circunstancia.

La atención es 100% personalizada y de confianza: Os preocupáis al máximo que la persona dependiente esté perfectamente atendida y que la familia que está detrás esté tranquila.

Gracias a todo el personal de SAD: dirección, administración, coordinadores y auxiliares.

Juan Carlos Montes

Com funcionem?

Necessita una empresa especialitzada en atenció domiciliària?

Formulari de contacte