LLITS ARTICULATS, GRUES I PUJAESCALES

  • Llits articulats: És una ajuda essencial per a aquelles persones que no poden mobilitzar-se de manera independent i han d’estar enllitats, de tal forma que, poden incorporar-se durant el dia i baixar el llit per al descans durant la nit. Un dels avantatges més importants d’aquest tipus d’ajuda dinàmica, és facilitar el treball dels/as Auxiliars i familiars que acompanyen a l’usuari, per poder realitzar el treball d’una forma còmoda i segura, en funció de les necessitats de l’usuari.

Existeixen molts tipus de posicions importants per als usuaris enllitats, que podran ser possibles amb un llit articulat, però una de les més importants és la posició Fowler (semiassentat, a uns 45o), ja que és molt còmoda, sobretot si se li faciliten coixins per al cap, esquena, braços, etc, i aporta una sèrie de beneficis a l’usuari ja que permet que aquest pugui respirar més fàcilment (sobretot si pateix de patologies respiratòries) i millora la seva circulació sanguínia.

Per aquesta raó, els llits articulats són molt importants per anar canviant la posició d’aquells pacients enllitats. Els llits articulats, son molt fàcils d’utilitzar, ja que només es necessari clicar un botó per posar la posició que més necessiti l’usuari.

  • Grues: Molts/es auxiliars/familiars pateixen de dolor d’esquena per realitzar mobilitzacions o aixecar pesos de manera inadequada, per aquesta raó, les grues, faciliten els traspassos d’aquells usuaris que tenen un pes elevat o mobilitat reduïda, perquè tant usuari com a Auxiliar/familiars, es sentin el més còmodes possibles.

Les grues, com qualsevol altre ajuda dinàmica, són fàcils d’utilitzar i és una eina imprescindible per a aquest tipus d’usuaris. La grua també disposa de arnesos perquè el traspàs es realitzi de la forma més segura per a l’usuari.

  • Pujaescales: Molts usuaris, sobretot aquells de la tercera edat es veuen amb el problema, que els és dificultós pujar escales ja que, tenen una mobilitat més reduïda i es cansen més. Posar un pujaescales al domicili de l’usuari, és una obra que aporta una sèrie d’avantatges per a aquest, ja que així, no es veuen obligats a abandonar la llar en la qual sempre han viscut, i els hi facilita molt l’estil de vida, sense haver de dependre d’una persona que els ajudi a pujar les escales.

A Serveis Sad proporcionem qualsevol tipus d’ajuda, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels usuaris, Auxiliars i familiars. Si veu que el seu afí necessita algun tipus d’ajuda dinàmica, no dubti en contactar amb nosaltres i li proporcionarem tota l’ajuda possible.