Franquícies

Aquest sector està dedicat a aquelles persones que tenen el desig d’iniciar un nou negoci dins de l’àmbit sanitari i no saben exactament de quina manera fer-ho. Per a això, en Serveis Sad oferim l’opció d’ajudar en el procés d’iniciació per a aquelles persones que es vegin perdudes en el començament d’un nou negoci.

Actualment, el volum d’empreses dedicades al servei a domicili a persones dependents està creixent notablement, ja que, cada dia, hi ha més demanda per part dels afins d’un usuari per les següents raons:

 • Llei a la dependència
 • Existència de noves necessitats familiars
 • Permanència de l’usuari en la seva llar
 • Dependència del col·lectiu
 • Envelliment accelerat
 • Altres causes

En Serveis Sad oferim qualsevol tipus de serveis d’ajuda a persones que, per diferents circumstàncies, no poden desenvolupar-se de manera independent, i realitzem seguiments del servei per assegurar-nos que tot funciona correctament, tant amb el/a treballador/a com amb el/a usuari/a, a part d’altres serveis per a la formació de nous professionals o ajudes dinàmiques. Per aquesta raó, en Serveis Sad oferim la possibilitat de crear el teu propi negoci per pertànyer a un dels sectors més demandats en l’actualitat, utilitzant una marca reconeguda per adquirir l’experiència necessària.

Oferim un assessorament complet i continuat, el qual inclou:

 • Atenció al client
 • Màrqueting i publicitat
 • Incorporació del sistema informàtic
 • Manual d’imatge corporativa
 • Anàlisi de competència local
 • Assessorament en selecció i formació de personal
 • Pla econòmic/financer del negoci

Els ingressos obtinguts en aquest sector creixen a mesura que augmenta el nombre de clients, ja sigui per l’alta i les despeses mensuals de cadascun, la qual cosa permet tenir ingressos permanents.

En Serveis Sad, oferim dos tipus de franquícies:
Know – How ‘Saber fer’ –>, el nom que rep el conjunt de coneixements de l’experiència del franquiciador, que seran transmesos als franquiciats i proporcionen una ajuda molt valuosa.
Brand–> Possibilitat de desenvolupament d’un negoci conjunt, mantenint el nom de la marca, qualitat de productes i serveis.

Si vostè s’ha adonat que desitja emprendre un nou negoci, no dubti a contactar amb nosaltres i li oferirem tota l’ajuda possible perquè pugui elevar els seus somnis al plànol de la realitat.