ENVELLIR DE MANERA SALUDABLE

Envellir de manera saludable es defineix com el procés d’optimitzar les oportunitats de salut física, mental i social que permeten a la gent gran participar activament en la societat, sense patir discriminació i gaudir d’una qualitat de vida bona i independent.

L’envelliment

Des d’un punt de vista biològic, l’envelliment és la conseqüència de l’acumulació d’una gran varietat de danys moleculars i cel·lulars al llarg del temps, la qual cosa porta a un descens gradual de les capacitats físiques i mentals, un augment del risc de malaltia, i finalment a la mort.

A més dels canvis biològics, l’envelliment també està associat amb altres transicions de la vida com la jubilació, el trasllat a habitatges més apropiats o residències i la mort d’amics i parella.

Consells per a envellir de manera saludable

  • Activitat física

Mantenir-nos actius és fonamental per a poder gaudir d’una bona salut a qualsevol edat. No obstant això, en la tercera edat és extremadament essencial. Realitzar exercici físic diàriament ajuda a la persona gran a millorar la seva mobilitat, equilibri i coordinació, així podrà mantenir la seva autonomia i independència el màxim temps possible, entre altres beneficis.

  • Dieta saludable

L’alimentació saludable en la tercera edat comporta augmentar el consum d’uns certs aliments i la reducció del consum d’uns altres. La dieta s’ha d’adaptar en funció de l’època de l’any i de les necessitats personals de cada persona.

  • Contacte amb la natura

El contacte amb la natura augmenta la nostra salut i bon humor, entre molts altres beneficis.

Estar en contacte amb la naturalesa ens ajuda a afrontar millor la presa de decisions i la resolució de problema. Aquelles persones que viuen prop de la naturalesa presenten una taxa de mortalitat més baixa, major autoestima, millor salut mental i majors nivells de benestar.

  • Hàbits de son saludable

És molt habitual que les persones de la tercera edat experimentin canvis en el seu cicle de la son. Això no és positiu per a la seva salut i benestar.

Per a poder prevenir els trastorns del somni és essencial establir una rutina horària i adoptar bons hàbits de son.

  • Socialitzar

Molta gent gran se senten un pes per als seus sers estimats i s’aïllen socialment, això és un gran error i poden contreure depressió.

Si volem garantir benestar personal és essencial ajudar-lo a mantenir bones relacions socials i familiars.

  • Mantenir-se ocupat

Les persones grans disposen de molt de temps lliure, moltes no saben com aprofitar-lo. El grup de persones de la tercera edat ha de mantenir-se ocupat, participar en activitats, apuntar-se a tallers, estudiar idiomes…

  • Control de la salut

És molt important portar un control adequat de salut per a garantir la qualitat de vida de la persona.

  • Imprescindible evitar el consum d’alcohol o tabac.