Ajudes d’atenció domiciliària

Ayudas de antención domiciliaria

Atencions de caràcter general

 • Suport a la mobilització dins el domicili.
 • Seguiment de la medicació i alimentació.
 • Adquisició, preparació d’aliments i ajuda en la ingesta.
 • Companyia i atencions a domicili.
 • Neteja i/o dutxa de l’usuari.

 

Atencions de caràcter domèstic

 • Manteniment i ordre del domicili.
 • Rentat i planxat de roba.
 • Realització de compres.
 • Maneig d’aparells i electrodomèstics.

 

Atencions de relació amb l’entorn

 • Acompanyament i realització de gestions fora de la llar.
 • Ajuda per a la mobilització externa.
 • Suport per a facilitar la participació en activitats comunitàries i familiars.
 • Estimulació física i cognitiva.

 

Formulari de contacte